Ταινίες CHECK MITE Κουτί (10Ταινίες)

Διαθεσιμότητα:Μη διαθέσιμο.
Παραλαβή εντός 5 με 7 ημερών
Κωδικός είδους:08188
42,00 €
10 ταινίες CheckMite για μέλισσες εφαρμοζόμενες για 42 ημέρες μεταξύ των πλαισίων στη γονοφωλιά είναι πολύ αποτελεσματικές ενάντια στο άκαρι Varroa destructor Να μη χρησιμοποιείται σε εκτροφές γόνιμων θηλυκών μελισσών (βασιλισσών). Για χρήση σε κυψέλες μόνο. Χρησιμοποιήστε 2 ταινίες CheckMite για μέλισσες σε κάθε σμήνος. Κρεμάστε τις ταινίες μεταξύ δύο κηρήθρων στην περιοχή της γονοφωλιάς για 42 ημέρες. Εφαρμόστε τη θεραπεία σε όλα τα προσβεβλημένα σμήνη της άμεσης περιοχής. Πιο αποτελεσματικός έλεγχος επιτυγχάνεται με τη θεραπεία του σμήνους την άνοιξη πριν από την πρώτη μελιτορροή ή το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή του μελιού. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες της Ορθής Μελισσοκομικής Πρακτικής, δηλαδή αποφυγή των επεμβάσεων κατά τη διάρκεια της μελιτορροής και περάτωση των θεραπειών 2 τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την έναρξη της συλλογής του νέκταρος από τις μέλισσες. Να μην υπερβαίνεται ο χρόνος θεραπείας των 42 ημερών. Να μην ξαναχρησιμοποιούνται χρησιμοποιημένες ταινίες CheckMite για μέλισσες.