Όραμα

Φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια τη δική μας και των ανθρώπων μας, των πελατών - χρηστών των προϊόντων μας, καθώς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας. Κάνουμε ότι λέμε και λέμε ότι κάνουμε. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους και τις ικανότητές τους και για αυτό μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε μαζί τους. Καινοτομούμε σε όλους τους τομείς, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε διαρκώς και βελτιωνόμαστε, δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους.